Cs En De

Novinky

2. 10. 2019

Silniční daň

15.10.2019 je splatná záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

10. 9. 2019

Daň z příjmů

Dne 16.9.2019 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

28. 8. 2019

Nová oznamovací povinnost

Dnes bychom Vás rádi informovali o nové povinnosti podávat oznámení o příjmech vyplácených daňovým nerezidentům.
 

Tato povinnost platí nově od 1. 4. 2019 a nahrazuje dřívější Hlášení k dani vybírané srážkou z příjmů vyplacených daňovým nerezidentům. Rozdíl oproti dřívější úpravě je v tom, že kromě příjmů vyplácených daňovým nerezidentům, ze kterých je vybírána daň srážkou, podléhají oznamovací povinnosti nově také příjmy vyplácené daňovým nerezidentům, které jsou od daně osvobozeny nebo, které nepodléhají v České republice zdanění, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. 

Pro příjmy do 100 000 Kč, které jsou osvobozeny od daně nebo nejsou v ČR zdaněny, protože tak stanoví příslušná mezinárodní smlouvy, platí výjimka z oznamovací povinnosti. Výplatu takového příjmu daňovému nerezidentovi, stejně jako výplatu příjmu ze závislé činnosti, který podléhá srážkové dani (typicky tedy příjmy z HPP nebo DPČ do 3 000 Kč nebo příjmy z DPP do 10 000 Kč), není nutné oznamovat.
 

Oznámení o výplatě příjmu daňovému nerezidentovi se podává ve lhůtě, ve které je splatná daň z tohoto příjmu nebo ve kterém by byla daň splatná, pokud by tento příjem nebyl osvobozen od daně nebo nepodléhal zdanění v ČR na základě příslušné mezinárodní smlouvy (zpravidla tedy do konce 3 měsíce následující po výplatě příjmu, ale v konkrétním případě se může jednat i o jiný termín). Oznámení se podává na zveřejněném tiskopise a pro poplatníky, kteří mají zřízenou datovou schránku, platí povinnost jej podávat elektronicky. Nesplnění oznamovací povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 500 000 Kč.

26. 8. 2019

Daň z nemovitých věcí

Upozorňujeme, že pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, je dne 2.9.2019 splatná 1. splátka daně.

7. 7. 2019

Silniční daň

Dne 15.7.2019 je splatná čtvrtletní záloha na silniční daň.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

29. 5. 2019

Daň z příjmů

Dne 17.6.2019 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká, nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

14. 5. 2019

Daň z nemovitostí

Do 31.5.2019 je splatná daň z nemovitých věcí týkající se poplatníků, kteří neprovozují zemědělskou výrobu a nepodnikají v oblasti chovu ryb. Splatnost daně se odvíjí od výše konečné daňové povinnosti. Pokud je překročena hranice 5 000 Kč za zdaňovací období, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. První nejpozději do 31.5.2018, kdy je splatná i celá daň, pokud nepřevýší 5000 Kč.

Pokud potřebujete s placením daně nebo její výší poradit, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

1. 4. 2019

Silniční daň

Dne 15.4. 2019 je splatná záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2019.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

4. 3. 2019

Daň z příjmů

Dne 15.3.2019 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká nebo neznáte výši zálohy, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

15. 1. 2019

Lednová přiznání k daním

31.1.2019 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2019. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V případě nejasností nebo dotazů vám je rádi zodpovíme.

 

Ve stejném termínu musí být podáno přiznání k silniční dani za rok 2018 a daň doplacena. Pokud budete potřebovat pomoci se sestavením tohoto přiznání, budeme potřebovat kopie velkých technických průkazů a přehled zaplacených záloh.

Poslední novinky
1. 4. 2020

Program Antivirus

Vláda schválila částečnou kompenzaci mzdových nákladů
30. 3. 2020

Hlášení o osvobozených příjmech

Termín nebyl zatím posunut.
25. 3. 2020

Aktualizované daňové úlevy

Poslední přehled platných, resp. připravovaných opatření
18. 3. 2020

Další úlevy

V souvislosti s koronavirem vyhlásila úlevy i VZP
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX