Cs En De

Informace k Dani z nemovitých věcí

Do 31. 1. 2024 je termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání se podává pouze v případě, že oproti předcházejícímu období došlo u poplatníka ke změně. Změnou se rozumí např. nabytí nebo pozbytí nemovitosti, dostavění nemovitosti apod. Ke změně však může dojít i z titulu novely zákona o dani z nemovitých věcí.

K 1. 1. 2024 se může jednat například o následující případy, kdy také vzniká povinnost podat daňové přiznání:

Jako garáž se nově zdaňují všechny budovy samostatně evidované v katastru nemovitostí se způsobem využití garáž, bez ohledu na to, zda způsob využití evidovaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu (u garáží, které nejsou samostatně evidovány v katastru nemovitostí nedochází k žádné změně).

U stavebních pozemků dochází k vypuštění podmínky, že musí jednat o pozemek dosud nezastavěný zdanitelnou stavbou.

Zpevněná plocha pozemku se nově může nacházet na jakémkoliv druhu pozemku.

Zvýšení sazby daně u budov obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání se nově použije i v případě místností využívaných k poskytování ubytování bez ohledu na to, zda bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití stavby.

 

Poslední novinky
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
25. 2. 2024

Nová oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost přeshraničních plateb.
3. 1. 2024

Novela ZDP od 1.1.2024

Novela Zákona o dani z příjmů.
3. 1. 2024

Informace k Dani z nemovitých věcí

Vliv novely zákona od 2024.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX