Cs En De

Novela ZDP od 1.1.2024

K 1. lednu 2024 nabývá účinnosti mimo jiné tzv. konsolidační balíček, o kterém jsme Vás informovali již 19. 10. 2023. Balíček byl schválen v téměř nezměněné podobě. Nově tedy platí vše uvedené v tomto našem říjnovém upozornění s následujícími odchylkami:

Osvobozena bude u zaměstnance hodnota veškerého jídla, které zkonzumuje na pracovní schůzce s obchodními partnery, od daně je u zaměstnanců dále osvobozena hodnota občerstvení na pracovišti včetně nealkoholických nápojů, pokud toto občerstvení nemá charakter snídaně, oběda nebo večeře.

U zaměstnanců je osvobozen příjem z kulturních a sportovních akcí, které pořádá zaměstnavatel pro omezený okruh účastníků (zpravidla pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, popřípadě i pro obchodní partnery). Hodnota těchto akcí se nezapočítává do limitu ½ průměrné mzdy pro účely osvobození nepeněžitých příspěvků na zdraví, kulturu, sport, rekreaci a tištěné knihy. Podmínkou pro osvobození příjmu v tomto případě je, že pořádání takové akce zaměstnavatelem je obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. Dle metodické informace GFŘ je obvyklé například pořádání vánočního večírku, dětského dne nebo oslavy k výročí firmy. Za obvyklé naopak nejsou považovány pravidelně (např. každý týden) pořádané akce. Podmínku přiměřenosti pak nesplní akce v exotických destinacích apod.

Změny ve zdanění dohod o provedení práce byly sice schváleny ve dříve prezentované podobě, nicméně jejich účinnost byla odložena až na 1. 7. 2024. Navíc, dle některých vyjádření, je možné, že tato pravidla budou ještě před nabytím jejich účinnosti novelizována.
 

 

K datu 1. 1. 2024 nabývá účinnosti ještě druhá novela zákona o daních z příjmů, která zavadí daňové zvýhodnění takzvaného dlouhodobého investičního produktu. Dlouhodobý investiční produkt představuje alternativu k penzijnímu spoření a životnímu pojištění pro účely zajištění na stáří a umožňuje investovat do širšího portfolia produktů (např. do akcií, ETF, podílových fondů, veřejně obchodovatelných dluhopisů apod.). Poskytovatel dlouhodobého investičního produktu (např. banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, investiční společnost) musí být registrován u ČNB. Podmínkou je, že prostředky z dlouhodobého investičního produktu bude možné vybrat nejdříve po 120 měsících od počátku investování (tato podmínka platí i pro nové smlouvy o penzijním spoření a životním pojištění, do 31. 12. 2023 stačila doba 60 měsíců) a zároveň nejdříve v 60 letech věku poplatníka. Nebude-li tato podmínka splněna, vzniká povinnost dodanit uplatněné odpočty od základu daně a zdanit osvobozené příspěvky od zaměstnavatele, podobně jako dosud při předčasném ukončení penzijního spoření nebo životního pojištění.

Jako odpočet od základu daně bude možné uplatnit vklady do dlouhodobého investičního produktu až do výše 48 000 Kč za rok. Limit 48 000 Kč za rok platí v souhrnu pro penzijní spoření, životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Osvobozeným příjmem zaměstnance jsou vklady zaměstnavatele do dlouhodobého investičního produktu až do výše 50 000 Kč ročně. Opět se jedná o společný limit pro penzijní spoření, životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt.

Poslední novinky
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX