Cs En De

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

Nová minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 968 Kč. Povinnost platit zálohu minimálně v této výši platí již od ledna 2024. Záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce (v případě zálohy za leden tedy do 8. února).

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, bude nově činit 3 852 Kč. OSVČ, které nově zahájí činnost budou moci v prvních 3 letech podnikání platit nižší minimální zálohy v částce 3 210 Kč. Za OSVČ, která nově zahajuje činnost se považuje taková OSVČ, která v předchozích 20 kalendářních letech před (znovu)zahájením činnosti nepodnikala. Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnosti bude minimální záloha nově činit 1 413 Kč. Zálohy na pojistné na sociální pojištění jsou splatné do konce měsíce, za který se záloha platí (v případě zálohy za leden tedy do 31. ledna). Od roku 2024 dochází tedy ke změně i v tomto a povinnost platit zálohy na sociální pojištění alespoň v této výši platí již od ledna 2024.

Pro OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, dochází od ledna 2024 ke zvýšení minimální platby nemocenského pojištění na 216 Kč.

Dochází rovněž ke zvýšení minimálních záloh na paušální daň. Výše zálohy nově činí 7 498 Kč pro 1. pásmo paušální daně, 16 745 Kč pro 2. pásmo paušální daně a 27 139 Kč pro 3. pásmo paušální daně. Nová výše záloh se uplatní již od ledna 2024. Zálohy na paušální daň jsou splatné do 20. dne měsíce, za který se záloha platí (v případě zálohy za leden tedy do 20. ledna).

 

 

Poslední novinky
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX