Cs En De

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Upozorňujeme, že platí pro poplatníky, kteří mají zdaňovací období kalendářní rok, tj. od 1.1.2022 do 31.12.2022. Pro poplatníky s hospodářským rokem, případně v některých speciálních případech, se na nás v případě zájmu obraťte.

1. Základním termínem je dle § 136 daňového řádu 3. duben 2023. Tento termín platí pro všechny poplatníky (s výjimkou poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu), pokud nepodají daňové přiznání po 3. 4. 2023 některým z níže uvedených způsobů. Pokud tedy podá poplatník daňové přiznání některým z níže uvedených způsobů v odstavcích 2 nebo 3 do 3. 4. 2023 (včetně), tak i pro něj platí základní termín do 3. 4. 2023.

2. Pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta do 2. května 2023.  Za elektronické podání se považuje podání prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO s ověřenou identitou, se zaručenou identitou nebo uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím daňové informační schránky nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3. Pokud má společnost povinný audit nebo daňové přiznání podává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 3. července 2023. Daňový poradce ale musí podat přiznání nejdříve po 3. dubnu 2023. Pokud by ho podal v zastoupení poplatníka dříve, platí lhůta do 3. dubna 2023, vizte též naši informaci v odstavci 1.

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.

Poslední novinky
15. 5. 2023

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Je jich opět několik.
6. 3. 2023

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
15. 2. 2023

Sociální pojištění

Nová sleva na sociálním pojištění.
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX