Cs En De

Sociální pojištění

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na sociální pojištění ve výši 5 % při zaměstnání na částečný úvazek některé z následujících kategorií zaměstnanců:

starší 55 let;
pečující o dítě mladší 10 let;
pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
připravující se na budoucí povolání studiem;
kteří nastoupili na rekvalifikaci jako uchazeči o zaměstnání v období 12 měsíců před poskytnutím slevy;
se zdravotním postižením;
mladší 21 let.
 

Podmínky pro uplatnění slevy jsou:

zaměstnanec je u daného zaměstnavatele zaměstnán na částečný úvazek nejméně 8 hodin týdně a nejvýše 30 hodin týdně a zároveň nebylo skutečně odpracováno více než 138 hodin za měsíc (tato podmínka neplatí pro zaměstnance mladší 21 let)
výdělek zaměstnance u daného zaměstnavatele není vyšší než 60 486 Kč za měsíc a zároveň 463,70 Kč za hodinu
 

Slevu může uplatnit pouze zaměstnavatel, který oznámí záměr uplatňovat slevu správě sociálního zabezpečení nejpozději v termínu pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který bude sleva poprvé uplatněna. Slevu na pojistném lze uplatnit poprvé při zúčtování mezd za únor 2023. V takovém případě je potřeba záměr uplatňovat slevu oznámit nejpozději do 20. března 2023. Sleva může být na jednoho zaměstnance uplatněna pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho který oznámí záměr uplatňovat slevu dříve. Výše slevy na pojistném na sociální zabezpečení činí 5 %, o které se snižuje sazba na sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Slevu uplatní zaměstnavatel tak, že v přehledu o výši pojistného sníží vypočtené pojistné o tuto slevu. Slevu nelze uplatňovat dodatečně, ale lze ji uplatnit pouze v termínu pro podání řádného přehledu za daný měsíc. Výše slevy se nijak nedotýká vyměřovacích základů daných zaměstnanců a nemá tedy negativní vliv na výši jejich důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti.

Poslední novinky
8. 9. 2023

Daň z příjmů

Záloha na daň.
21. 8. 2023

Daň z nemovitostí

Splátka daně.
19. 7. 2023

Půjčka a obvyklý úrok.

Překvapivé rozhodnutí NSS
17. 7. 2023

Milostivé léto

Tentokrát v daních
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX