Cs En De

Firemní automobil pro soukromé účely

Dnes bychom Vás rádi informovali o novele zákona o daních z příjmů, která mění zdaňování použití firemního automobilu zaměstnancem pro jeho soukromé účely. Kromě dosud platného zvýšení základu daně o 1 % pořizovací ceny vozidla, zavadí novela druhou sazbu zvýšení základu daně o 0,5 % pořizovací ceny vozidla v případě tzv. nízkoemisních vozidel. Za nízkoemisní vozidla jsou považována vozidla kategorie M1, M2 a N1, která nepřesahují:

·         emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a

·         80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Novela zákona o daních z příjmů je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že novelizované znění zákona se použije zpětně pro celý rok 2022. Při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance se novela poprvé uplatní při výpočtu mzdy za měsíc červenec. Za předchozí měsíce nemá zaměstnavatel povinnost zpětně upravovat výši základu daně podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmu, ale novou (nižší) výši zvýšení základu daně zohlední po skončení kalendářního roku v rámci provedení ročního zúčtování nebo při vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech.

Poslední novinky
2. 12. 2022

Daň z příjmů

Splatnost prosincové zálohy.
14. 11. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
7. 9. 2022

Silniční daň

Novela zákona.
5. 9. 2022

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX