Cs En De

Půjčka a obvyklý úrok.

Dnes bychom vás rádi informovali o důležitém rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 5 Afs 310/2019-49 (NSS), které se týkalo poměrně častého jevu, a to půjček mezi spojenými osobami a stanovení tzv. obvyklé výše úroku.

Ve sporu, který NSS rozhodoval, byl úspěšný finanční úřad, který obhájil, že jím stanovená úroková míra ve výši 15,19 - 17,19 % p.a. (!) odpovídala v daném případě obvyklé úrokové míře (jednalo se o úroky za rok 2013, kdy se např. 1M PRIBOR pohyboval kolem 0,2%).

Společnosti nepomohla ani argumentace, že průměrná ceníková úroková sazba spotřebitelských úvěrů několika největších českých bank činila v daném období 9,8 % p.a. Finanční úřad totiž v prvním kroku oslovil vybrané největší české banky s dotazem, s jakou úrokovou sazbou by za daných podmínek půjčky poskytly. Všechny banky odpověděly, že za daných podmínek by půjčky vůbec neposkytly. Finanční úřad tak oslovil znalce, který vypočetl obvyklou úrokovou sazbu ve výši 15,19 – 17,19 % p.a.

Kromě výše úrokové sazby společnost rozporovala, že jí poskytnuté půjčky spojeným fyzickým osobám byly klasifikovány jako spotřebitelské půjčky. Argumentovala, že pokud ve smlouvě nebyl sjednán účel půjčky, není možné dovozovat, že půjčka byla poskytnuta za účelem spotřeby. Podle soudu však platí, že pokud nebyl sjednán jiný účel půjčky, je nutné ji považovat za půjčku na spotřebu.

Kromě neúčelovosti úvěru měly na výši výsledné úrokové sazby podle soudu vliv především následující skutečnosti:

-  společnost si neověřila bonitu dlužníků

-   půjčky nebyly nijak zajištěny

-  nebyly sjednány průběžné splátky půjčky, ale půjčky včetně úroků byly splatné jednorázově po skončení doby půjčky (9 – 10 let)

Všechny výše uvedené skutečnosti měly vliv na to, že obvyklá úroková míra byla v tomto případě značně vyšší než úroková sazba, za kterou banky běžně poskytovaly spotřebitelské úvěry.

Statistiky ČNB nebo ceníkové nabídky bank jsou tak pouze výchozím bodem, ze kterého lze při stanovení obvyklé úrokové míry vycházet. Nutné je ale také zohlednit konkrétní sjednané podmínky každé půjčky. Potřeba je také správně vyhodnotit, o jaký typ půjčky se jedná vzhledem k účelu půjčky sjednaném ve smlouvě.

Poslední novinky
15. 7. 2024

Zákon o účetnictví

Stručně změny platné už od 1.1.2024.
10. 6. 2024

Daň z příjmů

Splatnost zálohy na daň.
14. 5. 2024

Daň z nemovitostí

Splatnost daně.
7. 3. 2024

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2024 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX