Cs En De

Silniční daň

V návaznosti na naše dřívější upozornění ohledně prominutí záloh na silniční daň bychom Vás dnes rádi informovali o novele zákona o silniční dani, která ruší zdanění silniční daní pro osobní automobily. Novela zákona je účinná od 1. 7. 2022 s tím, že se zpětně použije pro celé zdaňovací období kalendářního roku 2022.

Nově budou podléhat dani silniční pouze nákladní automobily nad 3,5 tuny (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla (kategorie O3 a O4). Navíc pro vozidla do 12 tun je stanovena sazba daně v nulové výši, takže fakticky budou silniční daní zdaněna pouze vozidla nad 12 tun. Osobní automobily tedy již za rok 2022 nepodléhají silniční dani, a pokud vlastníte pouze osobní automobily, nemáte povinnost podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022.

Další novinkou je, že daň již nebude hrazena formou záloh, ale bude splatná jednou ročně k datu podání daňového přiznání. Termín pro podání daňového přiznání zůstává stejný, tj. do 31. ledna následujícího roku.

Pokud jste i přes výše uvedené prominutí zaplatili zálohu na silniční daň, stává se tato záloha ke dni 1. 7. 2022 vratitelným přeplatkem. Přeplatek však nevrací FÚ automaticky, ale je nutné o jeho vrácení požádat.

Poslední novinky
13. 11. 2023

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
19. 10. 2023

Aktuální změny zákonů včetně připravovaných

Změny v dohodách o provedení práce a připravovaný konsolidační balíček.
4. 10. 2023

Účtování v jiných měnách

Zavedení funkční měny v českém účetnictví.
8. 9. 2023

Daň z příjmů

Záloha na daň.
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX