Cs En De

Sbírka listin

Dnes bychom vás chtěli informovat o nové možnosti zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin.

V souladu s ustanovením § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, mají společnosti možnost zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím příslušného správce daně formou podání v rámci daňového přiznání.

Toto podání musí obsahovat informaci o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu a zároveň musí být účetní závěrka podána v předepsané elektronické podobě a ve formátu a podobě určené daňových řádem.

Zmíněný způsob zveřejňování není možný pro účetní jednotky, které nejsou obchodními korporacemi a dále třeba pro společnosti, které jsou povinně auditované, protože sestavují i výroční zprávu.

Poprvé tak bude možné učinit pro účetní závěrky za období začínající nejdříve 1. 1. 2021 a končící nejdříve 31. 12. 2021.

Poslední novinky
18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
28. 3. 2022

Silniční daň

Změny v roce 2022.
24. 3. 2022

Termíny pro podání přiznání

K přiznání k dani z příjmů za rok 2021.
12. 3. 2022

Osvobozené příjmy

Oznámení o osvobozených příjmech.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX