Cs En De

Oznámení o vyplacených částkách.

Dne 31.1.2022 končí lhůta pro podání Oznámení u příjmů, které jsou od daně osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v České republice kvůli aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tuto povinnost ukládá zákon o dani z příjmů v §38da a týká se plátců daně, kteří vyplácí příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům.

Toto Oznámení se podává pouze tehdy, pokud za kalendářní měsíc souhrnná hodnota příjmu stejného druhu vyplaceného jednomu příjemci překročí limit 300 tis. Kč. V Oznámení za celý předešlý rok se pak uvedou u daného příjemce a druhu příjmu jen částky za ty měsíce, kdy práh 300 tis. Kč byl překročen.

Plátce daně má možnost v odůvodněných případech požádat správce daně o zproštění povinnosti Oznámení podávat, a to až na 5 let. V případě, že nebude Oznámení podáno, hrozí sankce až do výše 500 tis. Kč.

Pokud se vás tato povinnost týká a potřebujete s ní pomoci, obraťte se na nás.

Poslední novinky
18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
28. 3. 2022

Silniční daň

Změny v roce 2022.
24. 3. 2022

Termíny pro podání přiznání

K přiznání k dani z příjmů za rok 2021.
12. 3. 2022

Osvobozené příjmy

Oznámení o osvobozených příjmech.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX