Cs En De

Osvobozené příjmy

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech, proto bychom vás na něj opět rádi upozornili.

Oznámení je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč. Každý příjem se posuzuje jednotlivě a jedná se například o příjmy z darování, převodu cenných papírů a obchodních korporací, dotací, pojištění majetku, dědictví atp.

Nejpozději mohou fyzické osoby oznámit osvobozené příjmy do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. Tato lhůta pro oznámení platí obecně i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají. Lhůta se prodlužuje v případě, že poplatník současně s oznámením má povinnost podat i daňové přiznání, které podává elektronicky (lhůta se prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období) nebo prostřednictvím daňového poradce (lhůta se prodlužuje na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období). Poplatníci, kterým za dané zdaňovací období nevznikne povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale vznikne jim povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech, jsou povinni toto oznámení podat v termínu do 1. 4. 2022.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

V případě, že poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona o daních z příjmů. Pokuta může v závislosti na okolnostech činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Poslední novinky
7. 9. 2022

Silniční daň

Novela zákona.
5. 9. 2022

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
22. 8. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Změna pro tzv. nízkoemisní auta.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX