Cs En De

Minimální zálohy pro OSVČ

Vážení klienti,
také v příštím roce dojde ke zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní a sociální pojištění.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění bude činit 2 722 Kč (zvýšení o 95 Kč z dosavadních 2 627 Kč). Nová minimální výše zálohy se použije již při platbě zálohy za měsíc leden. Lednová záloha je splatná nejpozději do 8. 2. 2023. V případě, že již nyní platíte vyšší zálohu, než je stanovené minimum pro rok 2023, nedochází od 1. 1. 2023 ke změně výše zálohy.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění v případě hlavní činnosti bude činit 2 994 Kč (zvýšení o 153 Kč z dosavadních 2 841 Kč). V případě vedlejší činnosti bude minimální výše záloh činit 1 178 Kč (zvýšení o 41 Kč z dosavadních 1 137 Kč).  U sociálního pojištění však nedochází ke zvýšení minimální zálohy již od 1. 1. 2023, ale nová výše zálohy je platná až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2022.

Poslední novinky
22. 3. 2023

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů

Je jich opět několik.
6. 3. 2023

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
15. 2. 2023

Sociální pojištění

Nová sleva na sociálním pojištění.
27. 1. 2023

Daň silniční a daň z nemovitých věcí

Lednové povinnosti.
archiv
© Copyright 2023 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX