Cs En De

Rozhodnutí NS

Dnes bychom vás chtěli upozornit na problém, který není daňovým ani účetním, ale mohl by se týkat mnoha z vás. Jde o hojně používaný předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí (NS 27 Cdo 3549/2020) totiž judikoval, že ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu (v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 pak šlo o ujednání absolutně neplatné). Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.

Pokud se vás to týká, doporučujeme probrat s vašimi právníky a případně zjednat nápravu.

Poslední novinky
15. 8. 2022

Firemní automobil pro soukromé účely

Změna pro tzv. nízkoemisní auta.
10. 6. 2022

Daň z příjmů

Záloha na daň.
18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
28. 3. 2022

Silniční daň

Změny v roce 2022.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX