Cs En De

Novela Zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti,

dnes se naše upozornění netýká přímo daní nebo účetnictví.

Od 1.1.2021 platí rozsáhlá novela Zákona o obchodních korporacích, a i když se její vliv projeví spíše jen v našich auditorských zakázkách, rádi bychom připomenuli některé oblasti, kterých se změny také týkají. Jde např o:

o        rušení funkce statutárního ředitele (velmi důležité zejména v případě společností, kde není statutární ředitel současně členem správní rady. V tom případě totiž není od 1. ledna 2021 oprávněn zastupovat společnost).

o          změny pro právnické osoby, které jsou členy voleného orgánu obchodního korporace

o          změny u zákazů konkurenčního jednání

o          zpřísnění bilančního testu v případě vyplácení záloh na podíl na zisku

o          nová pravidla pro Zprávu o vztazích

o          smlouvu o výkonu funkce a její schválení valnou hromadou

o          zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií

o          vymezení oprávnění valné hromady

Novela nabyla účinnosti 1.1.2021, ale ne všechny změny se musí provést do konce roku. Některé ale ano, a to třeba i s účinností zpětně od 1.1. 2021, proto se musí věnovat velká pozornost přechodným ustanovením. Zvažte, zda podrobit celkové revizi aktuální znění vašich společenských smluv, resp. stanov, aby byla vyloučena možnost, že by některá ustanovení mohla přestat s účinností novely platit.

Poslední novinky
8. 9. 2021

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha
12. 8. 2021

Daň z nemovitých věcí

Splátka daně.
2. 7. 2021

Silniční daň

Čtvrtletní záloha.
2. 6. 2021

Daň z příjmů

Splatnost zálohy.
archiv
© Copyright 2021 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX