Cs En De

Nová minima u pojištění

V roce 2022 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění se mění z dosavadních 2 393 Kč na 2 627 Kč. Nová výše měsíční zálohy platí od ledna 2022, záloha je splatná do 8. 2. 2022. V případě, že již nyní platíte vyšší zálohu, než je nově stanovená pro rok 2022, změní se její výše až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění z hlavní činnosti se mění z 2 588 Kč na 2 841 Kč a u vedlejší činnosti z 1 036 Kč na 1 137 Kč. Nová výše zálohy se začíná platit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2021.

Poslední novinky
18. 5. 2022

Daň z nemovitých věcí

Splatnost daně.
28. 3. 2022

Silniční daň

Změny v roce 2022.
24. 3. 2022

Termíny pro podání přiznání

K přiznání k dani z příjmů za rok 2021.
12. 3. 2022

Osvobozené příjmy

Oznámení o osvobozených příjmech.
archiv
© Copyright 2022 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX