Cs En De

Liberační balíček

14. října 2020 vydalo MF Finanční zpravodaj číslo 22/2020, jehož obsahem je Velký liberační balíček. Ten má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, mají nově:

1. Odloženy úhrady daně z přidané hodnoty formou prominutí úroku z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020.  Tímto rozhodnutím ale nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

2. prominuty zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, splatných v období mezi 15.10. 2020 a 15.12.2020

3. jsou jim prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020

 

Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezeným Usnesením vlády, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno i prostým emailem.

 

Více informací k liberačními balíčku naleznete ve Finančním zpravodaji na adrese zde

 

 

Poslední novinky
26. 11. 2020

Daň z nemovitých věcí

Splatnost zálohy pro některé poplatníky.
15. 10. 2020

Liberační balíček

Rozhodnutí MFČR o prominutí některých povinností
5. 10. 2020

Silniční daň

Říjnová záloha
7. 9. 2020

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX