Cs En De

Hlášení o osvobozených příjmech

Rádi bychom vás upozornili, že pro povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech nad 5 mil. Kč stále zůstává v platnosti zákonný termín pro podání tohoto oznámení. Pokud jste v roce 2019 dosáhli příjmu, který je osvobozen od daně z příjmů a který je zároveň vyšší než 5 mil. Kč, máte povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů, tj. do 1. 4. 2020, příp. pokud jste k podání a zpracování přiznání zmocnili daňového poradce do 1. 7. 2020.

 

Jak jsme vás informovali již v předchozím upozornění, nedošlo totiž k posunutí termínu pro podání daňových přiznání (jak je někdy mylně interpretováno v médiích), ale došlo pouze k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání a úroků z prodlení. Termín pro podání hlášení o osvobozených příjmech proto tedy stále zůstává do 1. 4. 2020 (pokud jste nezplnomocnili k podání daňového přiznání daňového poradce) a pozdní podání tohoto oznámení může být sankciováno, jelikož k odpuštění pokut v tomto případě zatím nedošlo. Je možné, že v budoucnu budou odpuštěny i tyto sankce, ale zatím nic takového není schváleno.

Poslední novinky
6. 4. 2020

Silniční daň

Splatnost dubnové zálohy.
1. 4. 2020

Program Antivirus

Vláda schválila částečnou kompenzaci mzdových nákladů
30. 3. 2020

Hlášení o osvobozených příjmech

Termín nebyl zatím posunut.
25. 3. 2020

Aktualizované daňové úlevy

Poslední přehled platných, resp. připravovaných opatření
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX