Cs En De

Hlášení o osvobozených příjmech

Rádi bychom vás upozornili, že pro povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech nad 5 mil. Kč stále zůstává v platnosti zákonný termín pro podání tohoto oznámení. Pokud jste v roce 2019 dosáhli příjmu, který je osvobozen od daně z příjmů a který je zároveň vyšší než 5 mil. Kč, máte povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů, tj. do 1. 4. 2020, příp. pokud jste k podání a zpracování přiznání zmocnili daňového poradce do 1. 7. 2020.

 

Jak jsme vás informovali již v předchozím upozornění, nedošlo totiž k posunutí termínu pro podání daňových přiznání (jak je někdy mylně interpretováno v médiích), ale došlo pouze k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání a úroků z prodlení. Termín pro podání hlášení o osvobozených příjmech proto tedy stále zůstává do 1. 4. 2020 (pokud jste nezplnomocnili k podání daňového přiznání daňového poradce) a pozdní podání tohoto oznámení může být sankciováno, jelikož k odpuštění pokut v tomto případě zatím nedošlo. Je možné, že v budoucnu budou odpuštěny i tyto sankce, ale zatím nic takového není schváleno.

Poslední novinky
7. 9. 2020

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha.
26. 8. 2020

Zálohy sociální a zdravotní pojištění

Obnovení povinnosti placení.
24. 8. 2020

Daň z nemovitostí

V oblasti zemědělské výroby.
17. 8. 2020

Daň z příjmů

Blíží se termín pro bezsankční splnění povinností.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX