Cs En De

Aktualizované daňové úlevy

Všechna zaslaná opatření z našeho minulého upozornění zůstávají v platnosti. Ke změně dochází u termínu pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění (viz úlevy uvedené níže). Pro podáním přehledů OSVČ na sociálním pojištění však stále zůstává v platnosti termín do 4. 5. 2020, přičemž ČSSZ uvedla, že zvažuje zavedení vhodných úlev a opatření.

Již platné úlevy na základě rozhodnutí Ministra financí:

a) Plošné prominutí zálohy na daň z příjmů pro fyzické i právnické osoby splatné k 15. 6. 2020. O prominutí zálohy není nutné žádat, jsou prominuty automaticky všem poplatníkům.

b) Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úroků z prodlení v případě pozdní úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, pokud povinnost podat daňové přiznání vznikne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 a přiznání bude podáno a daň uhrazena nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Připravované úlevy, jejichž zavedení je podmíněno novelou zákona:

Včera byla všechny níže uvedené úlevy schváleny Poslaneckou sněmovnou, dnes probíhá schvalování v Senátu, dále je ještě nutný podpis prezidenta republiky a vyhlášení novel ve Sbírce zákonů.

a) Posunutí lhůty pro podání přehledů OSVČ na zdravotní pojištění do 3. 8. 2020. Zároveň až do dne 21. 9. 2020 nevzniká penále z pozdní úhrady nedoplatku na pojistném. Do tohoto data tedy bude možné uhradit doplatek pojistného na zdravotní pojištění bez sankcí.

b) Prominutí povinnosti OSVČ platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění, které není pro OSVČ povinné) po dobu 6 měsíců od března do srpna 2020. Pokud jste již uhradili březnovou zálohu, tak tato úhrada bude automaticky započtena na zálohu splatnou v září.

c) V rámci ročního zúčtování za rok 2020 odpuštění odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění (s výjimkou nemocenského pojištění) ve výši 6 minimálních záloh na pojistné, jedná se o částku 2 352 Kč za měsíc u zdravotního pojištění, u sociálního pojištění se jedná o částku 2 544 Kč za měsíc v případě hlavní činnosti a 1 018 Kč v případě vedlejší činnosti.

d) Možnost zpětného uplatnění ztráty z daně z příjmů za rok 2020, proti základům daně za roky 2018 a 2019 a to formou dodatečných daňových přiznání.

e) Pozastavení EET po dobu nouzového stavu a dalších následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude nutné evidovat tržby v elektronické evidenci. De facto to rovněž znamená odložení 3. a 4. fáze EET, která měla začít 1. 5. 2020.

O dalším vývoji schvalování těchto opatření Vás budeme informovat.

 

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem jsou zaváděna opatření i v jiných než daňových oblastech. Jedná se například o rozšíření výplaty ošetřovného (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web MPSV), poskytnutí záruk za komerční úvěry (pro podrobnosti doporučujeme sledovat web Českomoravské záruční a rozvojové banky) nebo možnost posílat bezplatně zprávy datovou schránkou i mezi soukromými subjekty.

 

 

 

Poslední novinky
1. 7. 2020

Silniční daň

Splatnost čtvrtletní zálohy.
11. 6. 2020

Liberační balíček III

Další úlevy v daňové oblasti.
4. 6. 2020

Daň z příjmů

Červnová záloha
6. 4. 2020

Silniční daň

Splatnost dubnové zálohy.
archiv
© Copyright 2020 ADA, All rights reserved
made by webdesign stuio EpaX